top of page

Z hlbín tmy môže vyrásť kvet..S mojím mužom kráčam životom už polovicu môjho života. 16.9.2005 si dvaja puberťáci povedali, že to teda spolu skúsia.. Teda musím povedať, že ustáť sa a naše veľmi odlišné povahy bolo často až nemožné. Naša komunikácia prechádzala enormným tréningom. V dvoch ľuďoch, ktorý vytvoria vzťah sa okrem ich povahy stretajú aj povahy a pohľady, názory ich rodín a pokiaľ toto partneri neuchopia a nevystúpia z toho, prichádzajú nové a nové vlny stretov.


Preto je z nášho pohľadu až nevyhnutné odísť tvoriť vzťah mimo dosah rodín. Aby naozaj mohlo byť MY. Aby bolo možné uvidieť toho druhého so všetkým čo je jeho súčasť a kde ste obaja ochotní začať svoju spoločnú cestu. My sme naše prvé spoločné bývanie po 4 rokoch vzťahu nezvládli. A na 10 mesiacov sme boli od seba.


Tento čas bol veľmi dôležitý a aj preto ho vnímame ako súčasť nášho vzťahu.


Zostať zrazu sám vo veľkomeste a stratiť vlastne všetku pomyselnú istotu a musieť sa postaviť fo svojej emočnej sily prinieslo nám obom lekciu. Lekciu, kedy sme aj napriek zraneniu, egu a nepodpory od blízkeho okolia túžili náš vzťah zachrániť. Vnímam dôležitosť o tomto hovoriť, lebo dnešný svet hovorí a ukazuje iba to dokonalé, ale ono je to ilúzia.


Komunikácia je nekonečne dôležitá, nekonať z pozície obete, preberať zodpovednosť za svoje slová a činy a vedieť vniesť ľahkosť tam kde chýba je ten základ toho aby vzťah mohol fungovať.


Náš vzťah si prešiel aj lekciami opačného postavenia v mužskoženskej rovnováhe vrámci spoločného podnikania a samozrejme kultiváciou popôrodnej sexuality, ktorá je dlhé roky mojou srdcovou témou.


Pretože a tu sa dostávam k pointe tohto článku, príchod detí a premeny ženy na matku a muža na otca je veľká brána, cez ktorú sa dá prejsť vedome a výjsť z nej posilnene. Ale aj nevedome a niesť si následky.


Po prvom pôrode sme si vyskúšali práve tú druhú možnosť.


Druhé tehotenstvo mi ukázalo cestu odhaľovania, vzdelávania sa v téme popôrodnej sexuality, ktorou už skoro 5 rokov aj sprevádzam ženy a mužov.


Ani po 5. rokoch sa o nej nehovorí významne viac a nie je tomuto obdobiu pripisovaná dostatočná váha. Pritom tento čas priamo ovplyvňuje celé nasledujúce fungovanie nielen partnerstva, ale celej rodiny.


Skúsenosti, ktoré mám nielen vďaka nášmu 18 ročnému vzťahu, ale aj školeniam, kurzom, workshopom a samovzdelávaniu v tomto obore vám budem rada odovzdávať ďalej.


Aktuálne ešte možnosť prihlásiť sa na online ženské plynutie na tému popôrodná sexualita 9.10. 10:00-11:30 cez dadazvalo@gmail.com
Σχόλια


bottom of page